dê bột đá

Tam dương tụ bảo,mang đến tài bảo bất ngờ H019G

2.890.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tam dương (ba con dê) trắng nhỏ, bột đá (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 11cm x 30cm + Khối lượng: 2.1kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm

Tam dương khai nguyệt đỏ,mang đến tài bảo bất ngờ H081G

2.790.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tam dương (ba con dê) trong trăng đỏ, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 12cm x 34cm + Khối lượng: 2.1kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn