Kim loại

Hàng hoá Biểu đồ giá
VÀNG
ĐỒNG
PALADI
PLATINUM
QUẶNG SẮT
NICKEL
COBAL
NHÔM
CHÌ

Nông sản

Hàng hoá Biểu đồ giá
COCOA
COFFEE
NGÔ
ĐẬU NÀNH
BỘT ĐẬU NÀNH
ĐƯỜNG
LÚA MỲ
GẠO
YẾN MẠCH
CAO SU

Nhiên liệu

Hàng hoá Biểu đồ giá
DẦU THÔ NHẸ
ETHANOL
KHÍ GAS TỰ NHIÊN
XĂNG
Than TQ